دکتر مجید شخصی نیائی

دکتر مجید شخصی نیایی

مدیر آکادمی

 

رزومه 

اطلاعات تحصیلی

دکترا

مهندسی صنايع – مهندسی صنايع، دانشگاه تهران، 1392

کارشناسی ارشد

مهندسی صنايع – مهندسی سيستم‌های اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه تهران، 1385

 

جوایز و افتخارات

استادمشاور برتر در بین 52 انجمن علمی دانشگاه یزد – جشنواره ملی حرکت (1397)

مجری طرح برتر سال: طراحی و راه‌اندازی سامانه به‌سما – جشنواره تجلیل از پژوهشگران برتر موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی (1394)

رتبه دوم از منظر ارزشیابی دانشجویان طی 4 ترم تدریس در دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تهران در بین 99 استاد مدرس در این دوره زمانی (مهر 92- خرداد 94)

نویسنده مقاله برتر در بین 68 مقاله كاندید – جشنواره تجلیل از پژوهشگران برتر موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی (1392)

كتاب تالیفی برتر در میان 22 كتاب كاندید: هوش مصنوعی در مدیریت پروژه – جشنواره تجلیل از پژوهشگران برتر موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی (1391)

مقاله برتر كنفرانس: شبیه‌‏سازی عملیات نگهداری و تعمیرات نیروگاه گازی ری – اولین كنفرانس بین‌المللی مدیریت و برنامه‌ریزی انرژی (2006)

مقاله برتر كنفرانس: برنامه‌ریزی تولید نیروگاه‌ها با استفاده از روش برنامه‌ریزی تولید سلسله مراتبی – بیستمین كنفرانس بین‌المللی برق (2005)

مقاله برتر كنفرانس: درنظرگیری وابستگی عدم قطعیت‏‌ها در شبیه سازی مونت كارلو – سومین كنفرانس بین‌المللی مدیریت پروژه (1386)

سمت های اجرایی

مسئولیت‌های داخلی دانشگاه یزد

 

مدیر برنامه، بودجه و تحول اداری دانشگاه یزد (دی 1398 تا کنون)

معاون دفتر برنامه، بودجه و تحول اداری دانشگاه یزد (اردیبهشت 1398 تا آذر 1398)

نایب دبیر پانزدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع (1397)

استاد مشاور انجمن علمی گروه صنایع (1396 تا 1398)

عضو کمیته حمایت و نظارت بر انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه یزد (1396 تا 1398)

رئیس بخش تحلیل سیستم گروه مهندسی صنایع دانشگاه یزد (1395 تا 1397)

مسئولیت‌های خارج از دانشگاه یزد

 

عضو هیات مدیره انجمن مهندسی صنایع ایران (1398 تا کنون)

همكار طرح تدوين مدل بلندمدت سرمايه‌گذاری و توليد شركت ملی نفت – مديريت برنامه‌ريزی تلفيقی شركت ملی نفت ايران (1394 – 1395)

مدير پروژه توسعه و راه‌اندازی سامانه پشتيبان طرح‌های ماده 12 قانون رفع موانع توليد (سامانه به‌سما) – شركت بهينه‌سازی مصرف سوخت (1393 – 1395)

عضو كميته اجرايی دوره DBA – موسسه پژوهش در مديريت و برنامه‌ريزی انرژی دانشگاه تهران (1393 – 1395)

مسئول برنامه‌ريزی آموزشی دوره كارشناسی ارشد مديريت پروژه – دانشكده مهندسی صنايع، دانشگاه تهران (1391 – 1395)

دبير كارگروه مديريت پروژه كميته مهندسی و مديريت – دفتر برنامه‌ريزی آموزش عالی وزارت علوم (1392 – 1393)

مدير داخلي نشريه بين المللی International Journal of Energy & Statistics – (1392)

كارشناس پروژه‌های برنامه‌ريزی استراتژيك شركت‌های برق منطقه‌ای فارس، برق منطقه‌ای خراسان، توزيع برق فارس و جهاد تحقيقات فن‌انديش – گروه پژوهشی صنعتی آريانا (1384 – 1386)

مدير پروژه ارزيابی و برآورد دقت كنتور آب مشتركين استان يزد – شرکت آب و فاضلاب استان یزد (1388 – 1389)

كارشناس پروژه نيازسنجی آموزشی “مديران مراكز رشد” و “مديران موسسه‌های مستقر در مراكز رشد” – وزارت علوم، تحقيقات وفناوری، طرح infoDev بانك جهانی (1385)

كارشناس پروژه بومي‌سازی سيستم‌های زمانسنجی سالن بدنه‌سازی – شركت ايران خودرو (1384)

كارشناس پروژه تدوين راهنماهای مشتريان بانك و تدوين فرايندها – بانك صنعت و معدن (1385)

 

دیگر اعضا